Socijalne radnice kao saveznice

Prošlo je mesec dana od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Priča o nasilju nad ženama nije, međutim, priča za jedan dan. Kada nije ispričana senzacionalistički i kad je ne prate fotografije koje prikazuju „monstruma i ženu koja je s nasilnikom nekad bila srećna“, to je takođe priča o načinu na koji funkcioniše društvo. O tome kako ono funkcioniše svakog dana, a možda posebno u vreme praznika kada su porodice na okupu, piše se retko i s malo uvažavanja raznih aktera koji to omogućuju.   

Kako građanima u Srbiji vratiti otetu socijalnu zaštitu?

Normativna rešenja i institucionani mehanizmi su pokazatelji spremnosti da se potrebe u društvu prepoznaju, dok procena funkcionalno-instrumentalnog aspekta institucija omogućava sagledavanje njihovog prilagođavanja prepoznatim potrebama s ozbirom da su institucije nosioci obaveze da deluju u skladu s potrebama društva. Potrebe društva bi trebalo da usmeravaju javni interes, te da predstavljaju svrhu delanja savesnog upotrebljavanja javne moći koje je rukovođeno povećavanjem opšteg blagostanja društva.

Voda i moć – građani protiv malih hidroelektrana –

Živimo u doba višestrukih kriza. Pretnje klimatskih promena se nadvijaju kao tamni oblaci nad uobičajenim načinom života preteći da ga temeljeno promene. Problemi oko vode jedan su od najvećih izazova sa kojim će se, u bliskoj budućnosti, većina stanovnika planete neizbežno suočiti. Međutim, iako Srbija nikako nije pošteđena globalnih rizika u vezi sa vodom, ovoj temi se na nacionalnom planu, izuzev u kontekstu obaveza koje treba ispuniti u procesu pristupanja Evropskoj uniji, do skoro nije poklanjana posebna pažnja. Ono što je u poslednjih nekoliko meseci zainteresovalo javnost za pitanje vode, jesu protesti stanovnika sela Stare planine protiv izgradnje malih hidroelektrana (MHE).

ULJUDNOST U OTETOJ DRŽAVI

Američki filozof Brajan Lajter, postavio je pitanje u kojim situcijama je uljudnost[1] u razgovoru neophodna i obavezna, i ponudio sledeći odgovor na ovo pitanje: u situacijama u kojima preovlađuju epistemičke vrednosti i motivi[2]. Tipičan primer ovakve situacije nalazimo u obrazovnim institucijama poput učionice ili fakultetske slušaonice. Nastavnik je dužan da se prema svojim učenicima ili studentima ponaša uljudno, ne ometajući ih, ne podsmevajući im se i ne vređajući ih, jer ovakvo ponašanje ometa osnovni cilj obrazovne institucije – prenošenje znanja i razumevanja. Isto važi i za odnos učenika ili studenata prema nastavniku, kao i prema svojim drugovima i kolegama, i to opet iz istih razloga – neuljudnost ometa proces učenja, koji uključuje razložnu diskusiju i razmenu ideja.

JOŠ JEDNOM O TOME ZAŠTO PARTIJE NE VALJAJU I KAKO SMO NEMOĆNI DA TO PROMENIMO

Vrlo često se dešava da se nezadovoljstvo stanjem demokratije iskazuje kritikom političkih partija, te očekivanjem da će one nestati (izumreti) ili se promeniti. Ipak, deluje da im sasvim dobro ide. Štaviše, deluje da su neke uspostavljene prakse u 19. veku (ko je rekao oligarhija?) i danas žive i zdrave. Zapravo, čini se da su se i partije navikle na ciklično javljanje kritika na njihov račun – de-ideologizacija, personalizacija, otuđenje od građana… su opšta mesta kritike makar od šezdesetih godina prošlog veka.