Voda i moć – građani protiv malih hidroelektrana –

Živimo u doba višestrukih kriza. Pretnje klimatskih promena se nadvijaju kao tamni oblaci nad uobičajenim načinom života preteći da ga temeljeno promene. Problemi oko vode jedan su od najvećih izazova sa kojim će se, u bliskoj budućnosti, većina stanovnika planete neizbežno suočiti. Međutim, iako Srbija nikako nije pošteđena globalnih rizika u vezi sa vodom, ovoj temi se na nacionalnom planu, izuzev u kontekstu obaveza koje treba ispuniti u procesu pristupanja Evropskoj uniji, do skoro nije poklanjana posebna pažnja. Ono što je u poslednjih nekoliko meseci zainteresovalo javnost za pitanje vode, jesu protesti stanovnika sela Stare planine protiv izgradnje malih hidroelektrana (MHE).