JOŠ JEDNOM O TOME ZAŠTO PARTIJE NE VALJAJU I KAKO SMO NEMOĆNI DA TO PROMENIMO

Vrlo često se dešava da se nezadovoljstvo stanjem demokratije iskazuje kritikom političkih partija, te očekivanjem da će one nestati (izumreti) ili se promeniti. Ipak, deluje da im sasvim dobro ide. Štaviše, deluje da su neke uspostavljene prakse u 19. veku (ko je rekao oligarhija?) i danas žive i zdrave. Zapravo, čini se da su se i partije navikle na ciklično javljanje kritika na njihov račun – de-ideologizacija, personalizacija, otuđenje od građana… su opšta mesta kritike makar od šezdesetih godina prošlog veka.