Kako građanima u Srbiji vratiti otetu socijalnu zaštitu?

Normativna rešenja i institucionani mehanizmi su pokazatelji spremnosti da se potrebe u društvu prepoznaju, dok procena funkcionalno-instrumentalnog aspekta institucija omogućava sagledavanje njihovog prilagođavanja prepoznatim potrebama s ozbirom da su institucije nosioci obaveze da deluju u skladu s potrebama društva. Potrebe društva bi trebalo da usmeravaju javni interes, te da predstavljaju svrhu delanja savesnog upotrebljavanja javne moći koje je rukovođeno povećavanjem opšteg blagostanja društva.

FUNKCIONALNI LEGIMITET SUDSTVA

Kontinuitet nezavisnosti pravosuđa i njegove legitimnosti ne događa se automatski: oba moraju da se stalno zaslužuju. Pravosuđe mora da zasluži poverenje javnosti kojem služi kroz pokazivanje razumevanja i odgovornosti prema potrebama javnosti. Sudije moraju da obrazložu svoje odluke, jer na taj način sudije snose odgovornost za svoje odluke i omogućuju stranama u sporu i društvu u celini da shvate i preispitaju njihovo obrazloženje.