KOJI SU USLOVI ZA NEZAVISNOST PRAVOSUĐA

Politika i “struka” su podeljeni oko statusa pravosuđa u odnosu na najnovije ustavne izmene, a debata se, u suštini, vodi oko toga u kojoj meri predložena rešenja uvećavaju ili umanjuju nezavisnost pravosuđa. Ova debata se obično vodi na jednom tehničkom nivou: da li vlast ima instrumente da kontroliše pravosuđe? Ako su ti instrumenti izraženi, onda pravosuđe nije nezavisno. Sudije i ostali nosioci pravosudnih funkcija se zalažu za veću, pa i potpunu nezavisnost pravosuđa