GLUVI SLIKARI: AVANGARDA EMANCIPACIJE JEDNE SKRAJNUTE DRUŠTVENE GRUPE

U okviru Međunarodne nedelje gluvih, koja pada svake poslednje pune sedmice septembra, ove godine [2018] po prvi put se pod okriljem Ujedinjenih nacija slavi Međunarodni dan znakovnih jezika. Zvaničnim usvajanjem rezolucije na 72. Generalnoj skupštini u decembru 2017. godine, UN su proglasile 23. septembar za dan čijim se obeležavanjem na svetskom nivou ukazuje na gluve osobe kao na posebnu lingvističku manjinu i apeluje se na vlade da ispunjavaju svoje zakonske obaveze prema ovoj zajednici sa posebnim potrebama u skladu sa konvencijama zagarantovanim ljudskim pravima.