GLUVI SLIKARI: AVANGARDA EMANCIPACIJE JEDNE SKRAJNUTE DRUŠTVENE GRUPE

U okviru Međunarodne nedelje gluvih, koja pada svake poslednje pune sedmice septembra, ove godine [2018] po prvi put se pod okriljem Ujedinjenih nacija slavi Međunarodni dan znakovnih jezika. Zvaničnim usvajanjem rezolucije na 72. Generalnoj skupštini u decembru 2017. godine, UN su proglasile 23. septembar za dan čijim se obeležavanjem na svetskom nivou ukazuje na gluve osobe kao na posebnu lingvističku manjinu i apeluje se na vlade da ispunjavaju svoje zakonske obaveze prema ovoj zajednici sa posebnim potrebama u skladu sa konvencijama zagarantovanim ljudskim pravima.

FUNKCIONALNI LEGIMITET SUDSTVA

Kontinuitet nezavisnosti pravosuđa i njegove legitimnosti ne događa se automatski: oba moraju da se stalno zaslužuju. Pravosuđe mora da zasluži poverenje javnosti kojem služi kroz pokazivanje razumevanja i odgovornosti prema potrebama javnosti. Sudije moraju da obrazložu svoje odluke, jer na taj način sudije snose odgovornost za svoje odluke i omogućuju stranama u sporu i društvu u celini da shvate i preispitaju njihovo obrazloženje.

KOJI SU USLOVI ZA NEZAVISNOST PRAVOSUĐA

Politika i “struka” su podeljeni oko statusa pravosuđa u odnosu na najnovije ustavne izmene, a debata se, u suštini, vodi oko toga u kojoj meri predložena rešenja uvećavaju ili umanjuju nezavisnost pravosuđa. Ova debata se obično vodi na jednom tehničkom nivou: da li vlast ima instrumente da kontroliše pravosuđe? Ako su ti instrumenti izraženi, onda pravosuđe nije nezavisno. Sudije i ostali nosioci pravosudnih funkcija se zalažu za veću, pa i potpunu nezavisnost pravosuđa